• Project Leader
 • Dr. Teh-Yuan Chow Research Fellow, Molecular Biology
  Dr. Yue-ie Caroline Hsing Research Fellow, Molecular Biology
  Dr. Ching-San Chen Research Fellow, Biochemistry
  Dr. Hong-Pang Wu Research Fellow, Bioinformatics
  Dr. Jei-Fu Shaw Research Fellow, Plant Biochemistry
  Dr. Mei-Chu Chung Associate Research Fellow, Cytogenetics
  Dr. Hong-Hwa Chen Research Fellow, Molecular Biology
  Dr. Yann-Rong Lin Assistant Professor, Genetics

 • Sequencing Group
 • Dr. Pei-Fang Lee Dr. Chun-Lin Su Dr. Mu-Kuei Chu  
  Su-Mei Liu Chia-Hsiung Cheng Shu-Chen Chang Chih-Ying Chao
  Yua-Li Chen Tsai-Ru Chen Shih-Kuang Chen Hsiu-Chi Chen
  An-Chi Chien Yu-Ti Chiu Joseph Chow Fang-Jung Fan
  Shih-Yun Han Yi-Chih Hong Yu-Yun Hsiao Shin-Hsin Hsiao
  Jaw-Nan Hsiung Chih-Hsiung Hsu Pi-Chu Hsu Pau-Inn Kau
  Ming-Chu Lee Jiunn-Kuan Lee Huai-Lin Leu Yen-Fen Li
  Ya-Wam Li Hai-Lun Li Tao-Yi Lin Shu-Jen Lin
  John-Yu Liou Rou-Fen Wang Shu-Wan Wu Li-Fang Wu
  Chi-Chang Yang Chao-Yuan Yu Shih-Wen Yu Shau-Kwang Chen
  Pei-Wen Chu Shu-Ju Chen Hei-Ling Lu Dan-Ping Wang

 • Bioinformatics Group
 • Dr. Ya-Ting Chao Dr. Ai-Ling Hour    
  Yao-Cheng Lin Chun-I Chung Fu-Jin Wei Hsing-Fang Lee
  Po-Chang Lu Cheng-Chieh Wu Chun-Tung Hsu Kong-Chung Yang
  Huei-Mei Lin Jiann-Jang Huang Yi-Shin Chen